Rådmannen i Hitra er i ferd med å se på behovet for omorganisering.

- Det har avtegnet seg et tydelig behov for å samle prosjektkompetanse. I dag leier vi inn mye prosjektkompetanse og dette vil bli vurdert opp mot å ansette egne medarbeidere til å ivareta en del av de kjøpte tjenestene. Det er store fordeler med å ha kompetansen i egen organisasjon, orienterte rådmannen i siste formannskapsmøte.