- Jeg blir så glad når jeg kommer hit og blir møtt av fagbrevene som henger i gangen. Det vitner om at bedriften tar dette på alvor og verdsetter fagfolk, sier Ivar Martin Johansen. i 2004 besøkte han Midnor i Hestvika for å se flere ta fagprøven.

De som tar fagprøven i fiskerifag må ha fem år praksis og bestått teoriprøve.

Ivar Martin Johansen og Knut Måsøval ledet prøven for yrkesopplæringsnemnda i Sør-Trøndelag. De fortalte at det varierer hvor mange som tar fagprøven, men at det blir stadig større andel av staben på bedriftene på Hitra og Frøya som har fagbrev.