Rådmannen foreslå til kommende formannskapsmøte at kommunen deltar i eiendomsselskapet som skal bygge Blått kompetansesenter.

Det er allerede klart at det statlige selskapet for industrivekst(SIVA) og Helge Gåsø/Frøya Eiendom skal stå for byggingen og eierskapet av bygget som skal huse Blått kompetansesenter, på tomta ved siden av Frøya kultur og kompetansesenter.

Nå ønsker rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med eiendomsselskapet for å inngå en avtale om at kommunen deltar med 10 prosent eierskap - eller én million kroner.

Rådmannen mener Blått kompetansesenter er svært viktig for at kommunen skal bli ledende innen havbruk og ikke minst utvikle havbruksnæringa videre inn i fremtiden.

Redusert tomtepris som kapital

- Rådmannen ser det derfor naturlig at kommunen deltar med en mindre andel i eiendomsselskapet for ikke minst å vise at kommunen har stor interesse av at senteret etableres. Så lenge kommunen erverver tomta vil det være naturlig at kommunen går inn med kapital i form av tomtearealet som tilbys til redusert pris i forhold til den kjøpesummen som er avtalt i kjøpekontrakten med grunneier.