Fylkesmannen har gått inn med 100.000 kroner for å få bukt med minken, som forsyner seg godt av blant annet egg og fugleunger nå på våren. Siden sist helg har det blitt drevet jakt på mink, hovedsaklig i Svellingenområdet og ved Espneset. Første del av jakta har resultert i fem minker.

- To tisper og tre hannminker. De to tispene ville til sammen fått 12 unger om alt er normalt. I et slikt tilfelle ville hele området vært oversvømt av mink igjen. Det skal bli spennende å se om dette hjelper ternene og ærfuglen, eller om det kommer nye mink til, sier Frode Reppe, som er blant initiativtakerne til jakta.

Se video av minkjakt på Frøya ved å klikke på videobildet

Reppe søkte om penger gjennom Skjønnsmiddelordningen i 2011 for tildeling i 2012. Den gang ble det avslag, men nå har prosjektet fått tildelt 100.000 kroner i år.

-  Vi har så langt kjøpt inn feller i regi av Frøya Jeger og Fiskerforening, og skal bruke resten på jakt med hunder, som er vesentlig mer effektivt, sier Reppe. Han forteller videre at det blir en ny storrunde til høsten, blant annet i området Gjæsingen til Mausund.

- En av årsakene til at Fylkesmannen har bevilget penger er nemlig å sjekke randsonene til Froan. Vi skal videre ha en skikkelig kontroll i Mausund. Årsaken til at vi gjør dette er at vi ønsker å redde stumpene av sjøfugl-bestanden, og fordi vi må forhindre spredning til Froan, sier han.

- Det ryktes at det er mink på Gjæsingen. Stemmer det, kommer den seg lett videre og jeg er redd det allerede er for sent å unngå mink i Froan, sier Reppe, som håper folk som vet om steder minken oppholder seg, vil ta kontakt.

Minken ble innført fra USA til Europa for pelsdyroppdrett på 1930-tallet. Et stort antall rømninger har ført til at arten har etablert seg i naturen og tærer mange steder på den opprinnelige faunaen.

Torkjell Olsen og Raymond Nilsen har deltatt i minkjakta de siste dagene. (Foto: Frode Reppe)
(Foto: Frode Reppe)