Gir seg selv tre år på å bygge opp reiselivsproduktet