Bache & Co har tidligere kjøpt tomt av Hitra kommune for å bygge fryselager ved Kysthavna på Jøstenøya. Siden i vår har kommunen også vært i dialog med Bache & Co om drift av Kysthavna. Mandag ble driftsavtalen godkjent av formannskapet.

- Vi er i ferd med å sluttforhandle avtalen med Bache om drift av Kysthavna. I praksis betyr det at Bache leier området, foruten selve kaia som Kristiansund og Nordmøre havn har det formelle ansvaret for, og tar hånd om båtanløp, mellomlagring av gods og alt som går over kai. Det er praktisk at de som har folk på området tar hånd om trafikken på havna, sier ordfører Ole Haugen.

Leieprisen baserer seg på selvkostprinsippet.

- Leien tilsvarer forrentningen av våre investeringer i Kysthavna, anslagsvis 600-tusen kroner årlig, forteller Haugen.