– En tøff, men nødvendig streik har ført fram. Vi har klart å beholde fleksibiliteten lærerne trenger for å gjøre en god jobb for elevene, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied i en kommentar etter at KS og lærerorganisasjonene er blitt enige om en ny, sentral arbeidstidsavtale.

Utdanningsforbundet mener lærerne har vunnet kampen mot arbeidsgiver, og sender nå den nye avtalen ut på ny uravstemning blant medlemmene.

Partene i lærerkonflikten er enige om å anbefale en ny arbeidstidsavtale for lærerne. De mange skolene som har vært i streik etter sommerferien, skal være i normal drift fra tirsdag morgen. Ingen av øyregionens skoler har vært tatt ut i streik.

- I KS har vi følt veldig sterkt på ansvaret for at barna skal få komme på skolen. Det har vært hovedgrunnen til at vi har gått enda en runde for å forsøke å finne en løsning på konflikten, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Avgjørelser skal tas lokalt

Streikens hovedstridsemne har vært organisering av lærernes arbeidstid. Avtalen som nå er anbefalt av både KS og lærernes organisasjoner; Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og Musikernes Fellesorganisasjon, innebærer at hele ansvaret for prosesser og avgjørelser om organisering av arbeidstiden legges til den enkelte skole og kommune.

- Dette har vært et viktig prinsipp for oss som jobber for lokalt selvstyre. Derfor er vi glad for at lærerorganisasjonene har kommet oss i møte på dette, sier Helgesen, som imidlertid understreker at KS langt fra er like fornøyd med alle deler av avtalen:

Tilbake på skolen fra tirsdag

KS og Utdanningsforbundet, den klart største lærerorganisasjonen, anbefalte begge et forslag fra Riksmekleren i mai. I slutten av juni ble det klart at Utdanningsforbundets medlemmer stemte nei til den anbefalte avtalen. Nå går rundt 8000 streikende lærere tilbake til arbeidet fra tirsdag morgen.