Forvaltningsutvalget i Frøya har innvilget Erlend Snøfugl dispensasjon til å bruke helikoper i forbindelse med bygging av fritidsbolig på Kjønnøya utenfor Frøya. Søkeren beregner å bruke cirka 15 turer for å frakte byggemateraler fra Dyrøy trelast og ut til øya. Fraktingen skal skje i perioden 15. juni til 15. juli.