Frøyas rangeringer på Kommunal Rapports kommunebarometer 2015 ble i dag presentert for formannskapet. Det var rangeringen og tallene for grunnskolen som fikk oppmerksomheten. Av 416 kommuner som har levert nøkkeltall er Frøya rangert som nummer 414, altså tredje sist i landet.

I det som kalles "skolens karakterbok" i kommunebarometeret får Frøya karakter på ett-tallet i hele syv av de 15 områdene man bruker tallene for. En av disse er avgangskarakterer, hvor Frøya har fått 1,0 på barometeret i alle år fra 2012 til 2015.

Kommunalsjef Roger Fredheim påpekte at 2015-tallene er bygget på skoleåret 2013- 14, at man ut fra tallene man vet i dag vil ha bedring på noen av områdene som er med i rangeringen, men ikke i vesentlig grad for avgangskarakterene.

-Oppsiktsvekkende

- Dette er oppsiktsvekkende, og ganske nedslående, var ordfører Berit Flåmos første kommentar.

Flere av politikerne stilte spørsmål om hvordan det var mulig at man fortsatt hadde slike resultater, etter at man har hatt fokus på skole i flere år, og gitt inntrykk av at det ble jobbet godt, og at man hadde framgang.

- Det er gjentatte ganger sagt at vi må være tålmodige. Hvorfor går det ikke framover, spurte Kristin Reppe Storø (Ap).

- Når tema har vært oppe, så er det sagt at skolen må få ro. Men de har ikke fått til forbedringer, poengterte Arvid Hammernes (V)

Kommunalsjef Roger Fredheim påpekte at man har fått noen ting på plass i løpet av de siste årene. Blant annet har man fått ned antallet elever på spesialundervisning, og man har stabilt med  faglærte lærere.

- Men dette ser ikke pent ut, det skal vi være ærlige på. Men det å skulle levere bra resultater er sammensatt, og jeg har vært tydelig på at kan bli vondt før det blir bedre, sa Fredheim.

- Ikke tid til å vente på forbedringene

Ordføreren påpekte at man nå har et nytt kull elever som nettopp har begynt i tiende, og at man for disse ikke har tid til å vente på bedringene.

- Disse skal ha et resultat til våren for å gå videre på videregående. Vi må spørre: hva skal settes inn her, sa Flåmo.

Kommunebarometeret ble lagt fram for politikerne i dag, etter at Arvid Hammernes hadde spurt etter dette i forrige formannskapsmøte.

- Jeg er ikke så sikker på om vi ville fått det lagt fram slik, og jeg ikke hadde spurt. Det som er positivt er at dette ble tatt så på alvor i møtet i dag. Jeg opplevde både ordfører og rådmannen slik at vi nå får tatt tak i saken. Jeg ser for meg at vi må få en grundig diskusjon, der også ansatte og tillitsvalgte er med. Det er ikke jobba godt nok med skole politisk. Det politiske miljøet har kommet med gode målsetninger, og overlatt resten til administrasjonen. Det viser seg at det ikke har fungert godt nok, sier Arvid Hammernes til hitra-froya.no.

Ordfører Berit Flåmo varsler også en annen innfallsvinkel enn det man har hatt til nå.

- Vi har de siste årene satt det med å være skoleeier i fokus, vi har hatt temadebatter, vi har sørget for at det ikke er blitt skjåret ned på oppvekstsektoren, vi har bevisst satsa på tidlig innsats, og vi har gitt skolene det de har bedt om. Men så ser vi at det ikke skjer noe. Jeg tror at skolene jobber bra, men at det er en del ting som ikke fungerer. Rådmannen må gå inn i enhetene og ha fokus på at det skal skje noe som gir bedring. Vi som politikere må pushe enda mer på, og etterspørre de tiltakene som skal til, sier Berit Flåmo til lokalavisa.