Det er de rødgrønne partiene på Stortinget som går inn for ekstra-bevilgningen på budsjettet, i samarbeid med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

På grunn av reduserte inntekter neste år har Redningsselskapet besluttet å legge to av sine redningsskøyter til kai fra årsskiftet. Stortingsrepresentantene Magne Rommetveit (Ap), Janne Sjelmo Nordås (Sp) og Hallgeir Langeland (SV) håper 10 millioner ekstra på budsjettet kan bidra til at selskapets operative redningstjeneste på Skjervøy og i Egersund opprettholdes.

- Redningsselskapet har en sentral rolle for sikkerheten vår til sjøs, og det er svært viktig at tjenesten er operativ langs hele kysten, sier Magne Rommetveit. For Rommetveit, Nordås og Langeland har det vært viktig å følge opp signalene som er kommet fra både Redningsselskapet og andre aktører, om konsekvensene av en redusert drift for selskapet.

- Folks tilhørighet til Redningsselskapet er stor kysten rundt. Folk langs hele kysten vil ha den beredskapen og kompetansen de besitter. Derfor er jeg glad for at vi med dette vil sikre at redningsskøytene kan gå som vanlig og fortsatt være en viktig del av kystberedskapen vår, sier Janne Sjelmo Nordås.