Tradisjon tro holdt Ut-Hitra sportsklubb langfredag åpen hytte på Margrethes Minde

I et nydelig påskevær holdt prost Thormod Høyen akkompagnert av kantor Silvio Krauss på trekkspill friluftsgudstjeneste. De fikk en  varm velkomst av de rundt 300 fremmøtte. -  Vi ønsker å takke alle som møtte opp i dag for å støtte vårt arbeid med Margrethes Minde.I tillegg retter vi en stor takk til de som stiller opp på dugnad denne dagen, år etter år, sier Linn Andersen i  Ut Hitra Sportklubb.

Thormod Høyen ledet friluftsgudstjenesten.