Under Miljøpartiet De Grønnes landsmøte på Fornebu i helga samlet partiets kystrepresentanter seg om flere forslag til en sterkere regulering av oppdrettsnæringa.

- Altfor lenge har norske politikere lukket øynene for de ødeleggelsene som følger av at næringa opererer slik den gjør i dag. Nå må det tas grep før det er for seint, sier hitterværingen Ask Ibsen Lindal, mannlig talsperson for MDG i Trøndelag.

Han viser til nylige medieoppslag, blant annet i Bergens Tidende, om kobber fra oppdrettsmerder i Hordaland-fjorder og opplysninger fra Naturvernforbundet om at foringsrør brukt ved oppdrettsanleggene bidrar til spredning av mikroplast.

- Samtidig har regjeringa innført et “trafikklyssystem” for regulering av næringa som blant annet aksepterer inntil 30 prosent dødelighet på villfisk som følge av oppdrett. Det er på bakgrunn av dette representantene fra MDG nå vil ta tak, forklarer Lindal.

- Vi mener at et nytt, oppdatert kontrollregime for oppdrettsnæringa må ta inn over seg alle miljøproblemer som næringa har skapt. Dagens kobber- og mikroplastutslipp kan ikke fortsette og det kan ikke aksepteres en så stor dødelighet på villfisk. Det verste er at dette bare representerer en liten andel av de miljømessige følgene av dagens oppdrettsindustri, mener Lindal.

- Det er også avdekket høy dødelighet på reker, blant annet som følge av dumping av avlusningsmidler, noe som er fullstendig uakseptabelt. Det kan heller ikke aksepteres at rømt oppdrettslaks sakte, men sikkert, ødelegger villaksstammenes lokalt tilpassede gener. Derfor må all oppdrettslaks merkes, og næringa må dekke kostnadene for alle tiltak som må settes inn for å utrydde genforurenset laks i norske vassdrag. Prinsippet om at forurenser skal betale må også gjelde her, sier Lindal.

Forslagene fra representantene kommer i tillegg til MDGs allerede vedtatte politikk på området og er sendt videre til partiets stortingsgruppe.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no