Tre lokale bedrifter får støtte til opplæringsplasser