Kommunene har fått få henvendelser på "test-telefonen" i den stille uke, men i dag har det begynt å ringe.