- Kommunene vil framover motta store leveranser av vaksiner