SalMars administrerende direktør Trond Williksen er full av forventinger til dagen. "Ocean farm 1" forlot verftet i Kina i juni, har trålet verdenshavene og er i dag endelig ventet hjem til Frøya, hvor verdens første og største havmerd skal ankres opp ved Håbranden i Froan.

Når lokalavisa snakker med Williksen tirsdag formiddag, er fartøyet "Hua Hai Long", med havmerden "Ocean Farm 1" ombord, på vei inn Trondheimsleia. Om få timer bøyer hun av nordøst for Hitra og tar ferden over Frøyfjorden, hvor det på kaia på Nordhammarvika ventes godt med publikummere.

- Dette er en merkedag for oss. Men det er nå det begynner, sier Williksen.

- Dagen i dag er en merkedag hvor prosjektet endelig blir bragt hjem til Frøya. Havmerden vil vises godt fra Nordhammarvika og området der, så vi regner med en god del frøyværinger og andre vil ha mulighet til å se den når drar forbi. Derfra går den rett på "site". Vi har veldig fokus på oppgavene som skal gjøres, sier direktøren.

- Hva skjer nå de neste timene og dagene?

- Fokus vårt nå er arbeidsoppgavene som skal gjøres. Nå går skipet rett på site. Da skal vi gjennom de prosedyrene som skal gjennomføres. Merden skal offloades først, det vil ta noe tid. Så skal havmerden ankres opp og klargjøres slik at vi kan begynne pilotprosjektet derfra og etterhvert få fisk i merda. Vi går nå altså inn i den operative pilotfasen.

- Snakker vi da dager eller uker?

- Vi snakker om uker.

- Er du spent?

- Ja. Og det er derfor vi nå fokuserer veldig på oppgavene. Det er en stor dag for oss som selskap, en merkedag, som sagt. Men nå har vi fokus på det som er vesentlig, og det er oppgavene som skal gjennomføres på en god måte. Det neste året blir en pilotfase hvor vi skal innfri kravene til utviklingslisensen og operasjonalisering av ny teknologi.

- Hvor blir du å finne i dag?

- Jeg blir nok å finne på Nordhammervika, jeg også, for å se på at havmerden drar forbi. Det er jo våre operative team i Ocean Farming som håndterer det som skal skje på riggen.

- To ord om hvordan den lange reisa har gått?

- Jeg er veldig stolt over at vi greide å gjennomføre i Kina. Det har vært en lang reise derfra. Som alltid med en viss grad av påvirkning vind, vær og strøm, men det har gått innenfor det vi har forventa. Jeg er glad for at den kommer fram nå.