industri

Konferansen "Automatisering i havbruksindustrien"arrangeres for første gang i Norge i 2017 og er et samarbeid mellom Norsk Forening for Automatisering (NFA) og Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering (IFEA). Konferansen arrangeres 7.- 8. juni ved Hjorten Hotell Hitra.

Blant innlederne er statssekretær Roy Angelvik (Frp), som skal snakke om industrimeldinga og satsning på havbruk, samt Frode Arntsen, direktør ved Lerøy Midt, som skal snakke om selskapets nye fabrikken som er under oppføring på Jøsnøya.

- Hva kan vi og hva tør vi automatisere? er navnet på Arntsens innlegg.

Deling av kunnskap

NFA og IFEA mener det er nødvendig å bruke slike møtesteder til å dele kunnskap og erfaringer mellom ulike bransjer og mellom leverandører og industrielle aktører om automatisering. Med automatisering mener man bl.a. systemer og anlegg for måling, kontroll og overvåkning og automatiseringsanlegg i produksjonen.

- Havbruksnæringa får stor oppmerksomhet fra forsknings- og undervisningsinstitusjoner på grunn av sin industrielle betydning og sitt innovasjonsbehov. Behovet for kvalitetskontroll, styring og overvåkning av anlegg er økende. Bedriftene i verdikjeden ønsker å være verdensledende på produktivitet for å opprettholde konkurransekraft med stadig økende kostnader. Det er derfor nødvendig å anvende de mest effektive løsninger for automatisering av industriprosessene, skriver arrangøren i invitasjonen.

Industrialisering av havbruket

Det er Hitra-ordfører Ole L. Haugen som skal være møteleder under konferansen, som åpnes av statssekretær Angelvik.

Videre skal Anne Marit Panengstuen fra Siemens snakke om havbrukets betydning for leverandørindustrien, Karl Almås (Sintef) snakke om Veikart for Havbruk, Jonny Kurt Pettersen (Fagskolen Tinuis Olsen) om videreutvikling av undervisningstilbudet innen havbruk og Odd Myklebust (Sintef) om industrialiseringa av havbruket

Foredrag og paneldebatt

Peter Nilsson skal holde foredrag om hvordan Marine Harvest har stadardisert automatiseringen og emballasjeleverandøren Bewi er invitert for å snakke om fjernstyrte fabrikker. I tillegg kommer en rekke leverandører og fagpersoner innen en rekke felt for å holde foredrag og/eller delta i paneldebatter over to dager.

I fagkomiteen for konferansen sitter Odd Myklebust (Sintef), Lars Andersen (ABB), Torill Østingsen (Siemens), Frode Arntsen (Lerøy Midt AS), Karin Sundsvik (NFA), Stein Altern (Ifea) og Elisabeth Alvestad (Ifea).

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no