Planene har blitt mottatt langt mer positivt enn de hadde våget håpe på