Beslagla to nye førerkort etter svært høye hastigheter på Lakseveien