I kveld går bommene ned på begge sider av Frøyatunnelen