Avgjør tomtekjøp, styrehonorar og plan for kommunale veier