Stenger sykehjemmet, rådhuset og NAV for besøkende