I formiddag kom dommen fra Hammerfest tingrett. De gir ikke Boral medhold i sin klage, og opphever det midlertidige forbudet mot at Atb kan skrive kontrakt med FosenNamsos sjø.

Og partene var ikke seine. Dommen kom i formiddag, og når lokalavisa snakker med saksbehandler Kjell Utvåg i ATB like før klokka tolv, er allerde kontrakt med FosenNamsos sjø underkrevet av partene.

Saken har vært en føljetong siden styret i ATB den 20. november vedtok å gå for Boreal som drifter av all offentlig ferje- og båttrafikk i Sør-Trøndelag. Avgjørelsen ble påklaget av FosenNamsos og var innom to rettsinnstanser før Fosen fikk medhold. Så ble dette påklaget av Boreal. Boreals klage ble behandlet i Hammerfest tingrett fredag, og i dag kom kjennelsen som viser at Boreal ikke fikk medhold.