245 hytter er solgt på Frøya, Hitra og Snillfjord i år. Her er hele oversikten