Finnkampen Eiendom AS er under stiftelse, og har sendt forespørsel til Frøya kommune om å få ervervet to kommunale tomter på Mausund. Der ønsker de å kunne bygge tre mindre eneboliger i rekke.

Styreleder Odd Arne Arnesen forteller at selskapet har reist en aksjekapital på 270.000 kroner fra 19 aksjonærer, og at formålet er å legge til rette for vekst i lokalsamfunnet gjennom å bygge helårsboliger.

- Det er ikke et eneste hus å oppdrive på Mausund i dag. Og det er helt klart ei sperre for at vi kan få folk til å etablere seg her ute. Vi vil satse på å bygge helårsboliger. Vi har henvendelser, og de kommer også utenfra Mausund, sier Arnesen.