Slik er det på innsiden av gamle «Bakeribygget»

foto