Gjersvold: Dette er planen for videre framdrift

foto