Endrer stenge-planene. Håper det store bruløftet over gamle Fv. 714 kan gjøres mye kjappere