- Det er tydelig at politimesteren beveger seg på tynn is