Mange tilbringer 17.mai og pinsehelga på Halten. Så mange at dagens 17.mai-tog etter sigende er det lengste på mer enn 50 år. Vi må trolig tilbake til 60-tallet for å finne en større oppslutning om 17. maifeiringen på Halten.

Med tretti rutebåtreisende til Halten onsdag kveld, lå det an til at det kunne bli et langt tog ytterst i øyrekka 17. mai. Så viste det seg at mange også tok turen på egne båter, slik at rundt femti store og små møtte opp ved togavgang.

- Forrige gang jeg feiret 17. mai på Halten var nok i 1949, før jeg flytta som 15-åring, sa Nan Stølen.

Med vaiende flagg, sanger og hurrarop gikk toget fra Skanken og ut til enden av moloen og tilbake. I Skanklåna inviterte leder i Stiftelsen Halten, Bjørn Vogelsang, alle de feirende inn på pølser, is, kaffe og kaker.

Etterpå satte noen i gang med typiske 17.maileker, hvor folk i alle aldre hoppet i sekk og deltok i potetløp.

Årets store nasjonaldags-ansamling av folk på Halten henger sammen med at det er pinsehelg, og at det ble satt opp rutebåt til Halten. Om ikke temperaturen var så høy, så strålte i alle fall sola, slik at det ble en fin ramme rundt feiringen.