Av: Siw Hermanstad

22 bilførere ble sjekket ved skolen