Over 60 kroner kiloet skilte beste og dårligste produsent