Sterke vindkast og høye bølger ut dagen: - Ikke dra ut i småbåt