-Vil unngå at elever reiser til og fra helga før jul