Istykkerslåtte plaststoler, en rasert trebenk med bord, og tagging på leveggen

foto