Hitra og Frøya vet ikke hvor mange av helsearbeiderne som er uvaksinerte

foto