Ti kontrollert ved skole: -Vi hadde spesielt fokus på sikring av barn