Mowi har i en årrekke støttet ulike tiltak langs kysten, for å støtte opp om lokalsamfunnene hvor de har aktivitet. Deriblant på Hitra og Frøya.

Mowi ønsker å støtte aktivitet og tiltak som kommer flest mulig i lokalsamfunnet til gode. Lag og foreninger som driver kultur, fritids- eller idrettsaktiviteter er gode eksempler på dette. De prioriterer særlig å støtte aktiviteter for barn og unge, opplyser oppdrettsselskapet via sin hjemmeside.

Søknadsfristen til Mowi-fondet er 15. april 2023.