Vil verne egen eiendom for å hindre oppdrettsanlegg