Folk fra flere steder i Europa blir kjent med Hitra