Godtar ikke at boligfeltet bygges ut på beitemark

foto