Tre kjøretøy hekta sammen og sperret veien i over to og en halv time

foto