Endringsforslag om oppvekstsenter ble nedstemt

foto