Dette gjør Guri Kunna for å tiltrekke seg søkere fra hele fylket