Administrasjonsselskapet AtB legger i dag fram tall som viser reisevekst og et resultat i balanse for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag i 2015

- Veksten i kollektivreiser i Sør-Trøndelag var på 5,1 prosent i 2015. Veksten var 3,5 prosent for bybuss og over 4 prosent for hurtigbåt. Kollektivtrafikken har høy kundetilfredshet, og regnskapet for AtB i 2015 viser et resultat i balanse, skriver selskapet i en pressemelding.

Totalt antall reiser i kollektivtrafikken som AtB har ansvar for, og som utføres med buss, båt og ferge var på 31,6 millioner i 2015. Dette er en økning på over 1,5 million reiser sammenlignet med 2014, og tilsvarer en total vekst i antall kollektivreiser på 5,1 prosent for hele fylket. Veksten skyldes både nye kunder og at eksisterende kunder reiser oftere kollektivt.- Dette er en positiv utvikling og viser at eksisterende rutetilbud dekker reisebehovet for mange. AtB vil fortsette arbeidet med å tilpasse kollektivtilbudet slik at det blir best mulig for flest mulig innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid gjelder, sier administrerende direktør Janne Sollie i meldinga.

Totalt sett har det vært en reduksjon i antall reiser med buss i regionene i 2015 på -1,3 prosent som tilsvarer ca 40.000 færre reiser sammenlignet med 2014. Dette forklarer AtB  hovedsakelig med et noe redusert kollektivtilbud på grunn av lavere tilskudd til AtB i 2015 enn i 2014.For hurtigbåtsambandet mellom Trondheim og Brekstad var veksten på 4,3 prosent, mens sambandet mellom Trondheim og Vanvikan hadde en vekst på i overkant av 4 prosent i 2015. Også sambandet mellom Dyrøy og Øyrekka hadde en samlet trafikkvekst på 4,7 prosent.

- Kundemålinger i 2015 viser at kundene jevnt over er godt fornøyd med kollektivtilbudet i fylket. På en skala fra 0-100 er kundetilfredsheten for bybuss scoret til 77 poeng, og for hurtigbåt hele 81 poeng, forteller AtB.

Omsetningen for AtB var i 2015 på 1,32 mrd kroner og resultatet før skatt ble på nær 4 millioner kroner. Styret i AtB er godt fornøyd med et resultat i balanse for 2015.-AtB er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken som skal gå i balanse, men ikke med store overskudd. Vi er en kompetansebedrift for kollektivtrafikken som ser fram til å utvikle framtidas kollektivtilbud, og vi vil være en aktiv medspiller i å utvikle kollektivtrafikken i det nye Trøndelag, sier Janne Sollie.