Stranda Prolog AS fra Averøy, vant i går kveld Stiftelsen Nor-Fishings innovasjonspris 2015 under Aqua Nor.

Det synes den lokale bedriften Måsøval Fiskeoppdrett er svært gledelig, siden de har vært en viktig bidragsyter i prosjektet, forteller daglig leder Lars Måsøval.

Bidratt med kompetanse og finansiering

- Det var kjempeartig å høre at Stranda Prolog vant innovasjonsprisen i går. Det er dem velfortjent, for dette er et veldig spennende prosjekt, sier Lars Måsøval på telefon i fra Aqua Nor.

Han legger til at de har vært samarbeidspartner på dette prosjektet, - vi har bidratt med vår kompetanse på drift og ikke minst med finansiering til teknologipartneren vår.

Reduserer bruken av medikamenter

Prosjektet til innovasjonsvinnerne består av en lekter, Helixir, med tanker og utstyr for medikamentell behandling på merdkanten.

- Det er lakselus som først og fremst er prioritert behandling, forteller Lars Måsøval.

Systemet som filtrer alt avløpsvann og kan også lukkes for å hindre alle utslipp, er forventet å gi 90-98 % reduksjon i mengde medikamenter for lusebehandlingen.

Systemet er forventet å gi over 90 % reduksjon i medikamentbruken for lusebehandling. Her testes Helix for første gang med fisk.

"Man har løpende kontroll med fisken under behandlingen og konsentrasjonsnivået i behandlingsbadet som er på 133 m3, totalt vannforbruk som er ventet å ligge på 350-500 m3. Til sammenligning må det kjemiske stoffet blandes i ca. 7.000 m3 ved behandling i brønnbåt og 20.000 m3 i helpresenning i merden", står det om Stranda Prologs prosjekt på Aqua Nor sine nettsider.

Innovasjonsprisen

Det kom inn 17 søknader til årets innovasjonspris og de ble etterhvert til tre aktuelle vinnerkandidater. Foruten Stranda Prolog, var de øvrige finalistene Protex AS fra Ålen som har utviklet arbeidsklær spesialtilpasset morgendagens behov i oppdrettsnæringen og Storvik Aqua AS (Sunndalsøra) og EBTech AS (Molde) som sammen har utviklet et patentsøkt system for biomassemåling av laks basert på 3D teknikk.

Juryen besto av fagsjef Kjell Maroni i Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), seniorrådgiver Oddvar Staulen i Innovasjon Norge og Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag.

Det var fiskeriminister Elisabeth Aspaker som delte ut prisen under festmiddagen i går, en pengepremie på 100 000 kroner.

Overtakelsesprosessen i gang

Stranda Prolog skal snart overlevere den første lekteren til Måsøval på Frøya og det ser den daglige lederen fram til.

- Prosessen med overlevering er faktisk i gang mens vi prater. Vi får trolig overtakelse av lekteren i morgen, det gjenstår kun formaliteter. Nå gleder oss til å komme i gang med enda mer uttesting av lekteren. Det blir ei spennende tid, avslutter Måsøval.