Alle eiere av fritidseiendommer på Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne og Halsa fikk sistuke brev med tilbud om å delta i en spørreundersøkelse utført av Hemne Næringshage AS.

Det er Hemne Sparebank som i samarbeid med kommunene står bak undersøkelsen. Målet er å få svar på om det er noe private og offentlige tjenesteytere i kommunene kan bidra med, eller tilrettelegge for, at oppholdet i fritidsboligen så hyggelig som mulig.

Undersøkelsen gjennomføres på nett og inneholder en hel rekke spørsmål om alt fra hvordan du skaffet deg boligen, til hva du er mest fornøyd med av de tilbudene du finner der du har fritidseiendom.

Allerede nå kan vi registrere veldig god respons, og forventer at enda flere vil svare fram til 17. mai, som er siste frist for å gjennomføre spørreundersøkelsen, forteller Willy Merkesnes i Hemne Næringshage.