Ber alle holde dronene på bakken under løpet

foto