– Med dagens utviklingstempo trenger man nytt areal som ikke har vært brukt til oppdrett tidligere