Totalforbudet er opphevet. - Men pass likevel på

foto